Sterrenklas 2020 bestaat uit 3 lessen + een finale. Elke les werkt rond een bepaald thema en is opgebouwd in 3 stappen die de leerlingen zelfstandig doorlopen. Wanneer de leerlingen klaar zijn met de lessen, ga je over naar de finale. Klik op het tabblad 'finale' voor alle informatie.  

 

1. Ontstaan en groei van de Europese Unie

 

In deze les ontdekken de leerlingen in 3 stappen hoe, wanneer en waarom de Europese samenwerking begon en hoe die verder uitgroeide tot de huidige Europese Unie.

 

De les begint met een video van 6 minuten. Daarna volgt een kahoot-challenge met zes vragen over de theorie die ze net hebben gezien. Krijgen ze er maar niet genoeg van, dan kunnen ze de extra uitdagende kahoot-challenge (stap 3) maken. 

 

Voor deze les zijn er geen invulbladen nodig. De leerlingen hoeven hier geen antwoord naar jou door te mailen. In de link hieronder vind je de oorspronkelijke presentatie in pdf, de ingesproken versie vind je op de leerlingenpagina.

 

Downloads en links

2. De landen van de Europese Unie

In deze les ontdekken de leerlingen welke landen deel uitmaken van de Europese Unie. We spelen in op het nieuws over de brexit: zo zien de leerlingen in dat het aantal lidstaten niet vast staat: er kunnen landen bijkomen en er kunnen landen weggaan.

Tot slot geven we mee dat de leiders van de landen (staatshoofden of regeringsleiders) vaak bij elkaar komen in Brussel, om te bespreken hoe bepaalde problemen moeten worden aangepakt in Europa, en of er landen mogen bijkomen bijvoorbeeld. Heel kort komen ook twee andere instellingen, de Europese Commissie en het Europees Parlement, aan bod.

 

De les bestaat opnieuw uit drie stappen: Het begint met een video van drie minuten. Daarna volgt een online spel waarbij de leerlingen de landen van de EU inoefenen. Tot slot is er opnieuw een leuke kahoot-challenge om mee af te sluiten.

 

Voor deze les zijn er geen invulbladen nodig. De leerlingen hoeven hier geen antwoord naar jou door te mailen. In de link hieronder vind je de oorspronkelijke presentatie in pdf, de ingesproken versie vind je op de leerlingenpagina. 

Downloads en links

3. De Europese Unie in ons leven

In deze les ontdekken de leerlingen enkele concrete voorbeelden van hoe de Europese Unie aanwezig is in ons leven van elke dag.  

 

De les begint met een webquest waarbij de leerlingen een aantal vragen moeten oplossen. Nadien kunnen de leerlingen daarna de online game ‘zoek de 12 verschillen’ spelen. Als uitsmijter is er opnieuw een kahoot-challenge.

Voor deze les kunnen de leerlingen de codezin die ze vonden na het doorlopen van de webquest naar jou doormailen. Zo weet je dat ze alles goed afgerond hebben. Bij de 12 verschillen krijgen ze telkens meer uitleg op hun scherm, maar als extra kan je hen ook het blad met de oplossingen achteraf nog eens doorsturen. 

Downloads en links

picknick.PNG

Concept en uitvoering door:

Een initiatief van:

Met de steun van:

Geïllustreerd door: Okke Bogaerts